Achtergrond

Algemene ledenvergadering

Geplaatst op

Algemene ledenvergadering SV Pesse
Maandag 10 oktober 2016 om 20.00 uur
De koffie staat klaar!!

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Jaarverslag secretaris
 5. Jaarverslag jeugdsecretaris
 6. Jaarverslag penningmeester
 7. Pauze
 8. Verslag kascontrole-commissie
 9. Begroting 2016-2017
 10. P.R.
 11. Zaanddörpenneis
 12. Bestuursverkiezing: Aftredend en herkiesbaar: Bernard ten Oever
 13. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 2 uur voor de vergadering melden bij het bestuur.
 14. Rondvraag
 15. Sluiting
Naar nieuwsoverzicht
1969 opgericht
120+ leden
15+ teams